Privacy Statement

Privacy Statement Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies

 

Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies vindt privacy belangrijk. Het goed omgaan met jouw gegevens neemt Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies uitermate serieus. Op verschillende manieren kunnen wij in contact komen met elkaar. Wanneer Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies een opdracht voor je uitvoert, via het contactformulier op de website of wanneer je contact opneemt via de telefoon of e-mail. Afhankelijk van het contact laat je bepaalde gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. In dit Privacy Statement staat omschreven waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

 

Welke  persoonsgegevens verwerkt Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies:

Afhankelijk van de contactvraag of afgenomen dienst:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw geslacht;
 • Jouw adresgegevens;
 • Jouw locatiegegevens;
 • Jouw telefoonnummer(s);
 • Jouw e-mailadres(sen);
 • Jouw bankrekeningnummer of overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt bij bijvoorbeeld het aangaan van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht;
 • Facturen.

Waarom zijn de persoonsgegevens nodig:

 • Voor het uitvoeren van een afgesloten dienst of afgesloten overeenkomst van opdracht;
 • Om schriftelijk of telefonisch contact op te nemen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst van opdracht of afgesloten dienst.
 • Het beantwoorden van een door jouw gestelde vraag. Er wordt via de telefoon of e-mail contact opgenomen. Wanneer telefonisch of e-mail contact niet lukt, kan er per post een antwoord worden gegeven op een door jouw gestelde vraag.

Met wie delen wij de persoonsgegevens:

Jouw gegevens worden alleen met derden gedeeld, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de afgesloten dienst of gesloten overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer er informatie aan derden wordt verstrekt, worden alleen die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk.

Hoe lang worden de gegevens bewaard:

Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies bewaart de gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer een overeenkomst is gesloten dan worden de gegevens bewaart om te kunnen voldoen aan de betreffende wet en regelgeving (bijv. fiscale wet- en regelgeving). Indien er na het eerste contact geen verder contact is geweest, worden de gegevens niet langer dan 1 jaar bewaard.

Beveiliging

Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen en neemt passende beveiligingsmaatregelen.

Inzien, wijzigen en verwijderen van jouw persoonsgegevens

Wanneer jij jouw persoonsgegevens aan Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies hebt verstrekt, kun je altijd een verzoek sturen deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer je hiervan gebruikt wil maken, stuur dan een e-mail naar privacy@stylio.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken bij vragen, opmerkingen of klachten over jouw gegevensverwerking. Je hebt het recht om een klacht over de gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Bij (het vermoeden van) een datalek, vragen wij je direct contact op te nemen met Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies. Dit kan via het e-mail adres privacy@stylio.nl.

Wijzigingen

Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen aanpassen, wijzigen of uitbreiden. Het meest actuele Privacy Statement is op de website te vinden. Stylio Vastgoedstyling & Interieuradvies raadt aan regelmatig het Privacy Statement opnieuw door te nemen. Deze versie is van september 2018.